Jiangsu Huaxin Blockchain Research Institute – DailyCoin